Kagamibuton

เป็นฟูกที่มีขอบทั้งสี่ด้านซึ่งดูเหมือนกระจก (คางามิ) นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเรียกว่าคางามิบูตง เส้นขอบถูกสร้างขึ้นโดยการพับซับในกลับคืนสู่พื้นผิว