Jr. futon

เป็นฟูกสำหรับเด็กซึ่งใหญ่กว่าฟูกสำหรับทารกเล็กน้อยและเล็กกว่าฟูกสำหรับผู้ใหญ่เล็กน้อย นอกจากนี้ยังใช้เพื่อให้เด็ก ๆ นอนงีบหลับในศูนย์รับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ตามมาตรฐาน JIS ขนาดของคาเกะบุตงคือ 88 ซม. × 120 ซม. หรือ 135 ซม. × 160 ซม. และขนาดของชิกิบุตงคือ 71 ซม. × 120 ซม. หรือ 88 ซม. × 160 ซม. ฟูกนี้ทำจากวัสดุที่ซักได้ จึงใช้กับเด็กที่ฉี่รดที่นอนได้โดยไม่ต้องกังวล