Izumi

เป็นเปลญี่ปุ่นโบราณที่ทำจากฟางสานหรือไม้ไผ่ และดูเหมือน “คูฮัน” สมัยใหม่ กล่าวกันว่าบรรดาแม่ ๆ ในอดีตยุ่งกับทั้งงานในทุ่งและงานบ้าน จึงวาง “อิซึมิ” นี้ไว้ข้างๆ เพื่อดูว่าลูก ๆ ของพวกเธอเป็นอย่างไรบ้างขณะทำงาน สิ่งของที่เหมือนอิซูมิปรากฏใน “Taketori Monogatari” นวนิยายที่เขียนขึ้นในสมัยเฮอัน (กลางศตวรรษที่ 10)