Igusa-makura

เป็นหมอนที่คลุมด้วยแผ่นทอจากหญ้ากก มีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นสูง จึงมักใช้ในฤดูร้อนหรือใช้ในการงีบหลับ อิกุสะมาคุระแบบทากะ-มาคุระ (แบบหมอนสูง) บางครั้งสามารถใช้ดูทีวีขณะนอนราบหรือใช้แทนเบาะโดยวางไว้ใต้ก้นหรือหลังส่วนล่าง