Hitofudemaru

มันเป็นวงกลมที่วาดไม่เสร็จในจังหวะเดียว ซึ่งมักจะเห็นได้บนจุดศูนย์กลางของซาบูตง การออกแบบนี้ได้รับความนิยมในหมู่พ่อค้าในฐานะเครื่องรางนำโชคซึ่งนำไปสู่การพบปะกับลูกค้าที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซาบูตงที่มีรูปแบบนี้เป็นที่ต้องการสูงในธุรกิจร้านอาหาร แต่เดิม เนื่องจากวงกลมมีความหมาย เช่น ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และความบริสุทธิ์ รูปร่างนี้จึงเป็นที่รักเสมอมา