Hakodoko

เป็นเตียงทรงกล่องที่ใช้ในภูมิภาคที่มีอากาศหนาวเย็น เช่น ฟุกุชิมะและนากาโนะในอดีต เป็นกล่องไม้ขนาดประมาณเสื่อทาทามิ (35.8 × 71.7 นิ้ว) และลึกประมาณ 11.8 นิ้ว ยัดด้วยฟาง และสินค้าเครื่องนอน เช่น ผ้าปูที่นอน (mushiro) และ shiki-buton จะถูกปูด้านบนเพื่อนอน กล่าวกันว่า เตียงนี้ป้องกันไม่ให้อากาศเย็นเข้ามาและทำให้ภายในอบอุ่นระหว่างการนอนหลับ