Goro-ne

ph_94768[1]

 

การนอนบนพื้นเสื่อทาทามิหรือพรมโดยตรงโดยไม่ต้องปูฟูก เราทำ goro-ne เพื่อดูทีวีหรืองีบหลับ เมื่อดูเหมือนว่าจะมีปัญหามากเกินไปในการปูฟูกนอน เป็นนิสัยเฉพาะของญี่ปุ่นที่เสื่อทาทามิเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมาแต่โบราณ