Futon-cover

futon_cover01

มีผ้าคลุมคาเคะบุทง (ผ้านวม) และผ้าคลุมชิกิบุทง (ที่นอน) ผ้าคลุม kakebuton นั้นใช้คลุมพื้นที่ทั้งหมดของ kakebuton เพื่อป้องกันไม่ให้สกปรก มีหลายประเภท: แบบที่มีซิปด้านข้าง (คุณสามารถใส่ฟูกนอนเข้าและออกได้ทางช่องด้านข้างของผ้าคลุม), แบบที่มีเชือกด้านข้าง (ปิดผ้าคลุมด้วยเชือก), แบบที่มีสายรัดด้านข้าง (ปิดผ้าคลุมด้วยสแน็ปกรู), แบบมีช่องเปิด (ผ้าคลุมที่มีช่องเปิดอยู่ตรงกลางและลวดลายผ้าของฟูกเหมือนภาพในกรอบ) และแบบมีตาข่ายคลุมช่อง เกี่ยวกับผ้าคลุมชิคิบุตง มีหลายประเภท: แบบถุง แบบแผ่นเรียบ และแบบแผ่นติดตั้ง