Fusuma

เป็นประตูตู้เสื้อผ้า (oshi-ire) ซึ่งประกอบด้วยโครงไม้ปิดด้วยกระดาษหรือผ้า ขนาดโดยทั่วไปของ fusuma อยู่ที่ประมาณ 90 x 185 ซม. มีสองประเภทคือประตูเปิดและประตูบานเลื่อน Fusuma ไม่เพียงแต่ใช้เป็นประตูของ oshi-ire เท่านั้น แต่ยังใช้เป็นฉากกั้นอีกด้วย

 

japanese room