Feather

มันคือขนนกน้ำที่ใช้ยัดไส้ umo-butons ขนประกอบด้วยก้านใบกลางที่มีหนามและหนวดปลา ขนขนาดเล็กเรียกว่าขนนกเล็ก ฟูกที่มีขนอย่างน้อย 50% หรือมากกว่านั้นเรียกว่า อูโมะบุตง อย่างไรก็ตาม ไส้ที่ผสมขนนกมักจะสัมผัสยากเล็กน้อยเนื่องจากมีลำกระดูกสันหลังและแข็งพอที่จะรักษารูปร่างได้ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับหมอนหรือเบาะรองนั่ง