Enza

enzaเป็นเบาะรองนั่งทรงโดนัทที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันแผลกดทับ คุณวางเบาะรองนั่งนี้ไว้ใต้บริเวณที่มักเกิดแผลกดทับ เช่น บริเวณบั้นเอว ข้อต่อ เช่น ข้อศอก หรือส้นเท้า แต่การศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการบีบตัวของหลอดเลือดอาจเกิดจากการใช้เบาะรองนั่ง ซึ่งอาจทำให้เป็นแผลกดทับได้ ทุกวันนี้จึงไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์หรือบ้านพักคนชราอีกต่อไป