Down

down

เป็นขนนกของนกน้ำที่ใช้สำหรับผ้าคลุมสำลีของ umo-futon (ผ้านวมขนนก) ดาวน์เป็นขนปุยที่ขึ้นรอบหน้าอกของนกน้ำและดูเหมือนดอกแดนดิไลออน ดาวน์มีอากาศและสายอากาศจำนวนมาก รวมถึงเก็บกักความอบอุ่น มีดาวน์เพียงเล็กน้อยที่ได้จากนกตัวเดียว ดังนั้น umo-buton (ผ้านวมขนนก) ที่มีขนดาวน์จำนวนมากจึงมีราคาแพงมาก