Chasekiban

chasekiban

เป็นซาบูตงขนาด 43×47 ซม. ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับแขกที่เข้าร่วมพิธีชงชา จึงเรียกว่าเชซะกิบัง (หมายถึง ขนาดที่นั่งในพิธีชงชา) เนื่องจากเป็นซาบูตงที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก จึงแทบไม่มีที่ว่างเลย หากนั่งบนมันในสไตล์เซอิซะ

ซาบูตงนี้เหมาะสำหรับแขกที่นั่งบนพื้นใกล้ทางเข้าหรือที่ใกล้เฉลียง