Asanoha

asanoha

Asanoha เป็นรูปแบบเรขาคณิตหกเหลี่ยมที่คล้ายกับใบของต้นกัญชง (asanoha) ดังนั้นจึงชื่อ asanoha

ลวดลายอาซาโนะฮะถูกใช้ในชุดกิโมโนของนักแสดงคาบุกิในสมัยเอโดะ และกลายเป็นที่นิยมในหมู่หญิงสาวในช่วงเวลาเดียวกัน

มีธรรมเนียมในการห่อทารกแรกเกิดในชุดกิโมโนทารกด้วยลวดลายอาซาโนฮะ เนื่องจากอาซาขึ้นชื่อเรื่องการเติบโตอย่างรวดเร็วและความแข็งแรง