Anka

เป็นที่วางเท้าอุ่นในฟูก Anka โบราณเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ทำจากดินเหนียวที่มีถ่านอยู่ในนั้นและคลุมด้วยผ้า ทุกวันนี้กลายเป็นเครื่องอุ่นเท้าไฟฟ้าที่เรียกว่า denki-anka ซึ่งเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบนที่มีปลั๊กไฟ