วาการะ

หมายถึงลวดลายรูปแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม อย่างเช่น พืช, ต้นไม้, สัตว์ตัวเล็ก ๆ, ทิวทัศน์ หรือสิ่งที่สาธารณชนมีความคุ้นเคย ชื่อวาการะได้มาจากลวดลายที่ใช้ในรูปแบบอย่าง “อาซาโนฮะ”, “อิชิมัตสึ”, “คาโกเมะ”, “คิกโก” หรือ “เรียวซุย” ตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบันได้มีการเพิ่มการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างหลากหลายให้กับรูปแบบ ส่งผลให้มีรูปแบบมากมายจนนับไม่ถ้วนในตอนนี้