ร้านฟูก

เป็นร้านขายฟูกที่ขายเครื่องนอน เช่น ฟูก, เบาะรอง และหมอน บางร้านมีบริการซักฟูก หรือบริการอูชิ-นาโอชิ ซึ่งได้แก่การตีฟูก ในทุกวันนี้มีจำนวนคนซื้อฟูกในแบบออนไลน์หรือตามศูนย์ดีไอวายโฮมเซ็นเตอร์เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผู้คนที่นิยมซื้อตามร้านฟูกเจ้าเก่าแก่ก็ยังมีจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะในเวลาที่พวกเขาต้องการซื้อฟูกสำหรับงานแต่งงานหรือฟูกชั้นดี