รายชื่อสนามบินที่ให้บริการ Airport Yu-Pack

เป็นสถานที่รับ “Airport Yu – Pack” ทั่วประเทศญี่ปุ่นและที่อยู่ติดต่อ
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับ โปรดติดต่อสนามบินที่คุณระบุเป็นสถานที่รับ

สนามบินชิโตเสะแห่งใหม่

ที่อยู่ เวลาทำการ
ที่เก็บสัมภาระชั่วคราว (เที่ยวบินภายในประเทศ)
รหัสไปรษณีย์: 066-0012
987-22 บิบิ, ชิโตเสะ, ฮอกไกโด
ชั้น 1 ตึกผู้โดยสารสนามบินชิโตเสะแห่งใหม่
ที่เก็บสัมภาระชั่วคราวของ JAL ที่ฝั่ง JAL
โทร +81(0)123-46-5429
7:00 – 20:00
ที่เก็บสัมภาระชั่วคราว (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)
รหัสไปรษณีย์: 066-0012
987-22 บิบิ, ชิโตเสะ, ฮอกไกโด
ชั้น 3 ตึกผู้โดยสารสนามบินชิโตเสะแห่งใหม่
ที่เก็บสัมภาระชั่วคราว
โทร +81(0)123-46-2146
8:30 – 19:00

สนามบินเซ็นได

ที่อยู่ เวลาทำการ
เคาน์เตอร์บริการจัดส่งพัสดุ
รหัสไปรษณีย์ : 989-2401
Aza Minamihara, Shimomasuda, Natori City, Miyagi Prefecture
ล็อบบี้ขาเข้าของเที่ยวบินภายในประเทศ ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารสนามบินเซ็นได
โทร +81(0)22-383-2088
8:00 – 20:00

สนามบินนีงะตะ

ที่อยู่ เวลาทำการ
เคาน์เตอร์จัดส่งสัมภาระ
รหัสไปรษณีย์ : 950-0001
3710 Matsuhama, Higashi-ku, Niigata City, Niigata Prefecture
ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารสนามบินนีงะตะ
โทร +81(0)25-270-8822
วันอาทิตย์, วันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์
8:00 – 12:00
วันพุธ, วันเสาร์
8:00 – 14:00

สนามบินนานาชาตินาริตะ

อาคารผู้โดยสาร 1

ที่อยู่ เวลาทำการ
ปีกใต้
JAL ABC
เคาน์เตอร์จัดส่งสัมภาระ
รหัสไปรษณีย์:282-0011
1-1 Goryo-bokujo, Sanrizuka, Narita City, Chiba Prefecture
ล็อบบี้ขาออก ชั้น 4 ปีกใต้ อาคารผู้โดยสาร 1 สนามบินนานาชาตินาริตะ
เคาน์เตอร์ขาออก
โทร +81(0)476-33-2915
เคาน์เตอร์ขาเข้า
โทร +81(0)476-33-2912
ขาออก
7:00 – 21:00
ขาเข้า
7:00 – 22:00
(จนถึงขาเข้าของเที่ยวบินสุดท้าย)
ปีกเหนือ
JAL ABC
เคาน์เตอร์จัดส่งสัมภาระ
รหัสไปรษณีย์:282-0011
1-1 Goryo-bokujo, Sanrizuka, Narita City, Chiba Prefecture
ล็อบบี้ขาออก ชั้น 4 ปีกเหนือ อาคารผู้โดยสาร 1 สนามบินนานาชาตินาริตะ
เคาน์เตอร์ขาออก
โทร +81(0)476-32-8290
เคาน์เตอร์ขาเข้า
โทร +81(0)476-32-8117
ขาออก
7:00 – 21:00
ขาเข้า
7:00 – 22:00
(จนถึงขาเข้าของเที่ยวบินสุดท้าย)

อาคารผู้โดยสาร 2

ที่อยู่ เวลาทำการ
JAL ABC
เคาน์เตอร์จัดส่งสัมภาระ
รหัสไปรษณีย์:282-0004
1-1 Aza Furugome, Furugome, Narita City, Chiba Prefecture
ล็อบบี้ขาออก ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบินนานาชาตินาริตะ
เคาน์เตอร์ขาออก
โทร +81(0)476-34-8490
เคาน์เตอร์ขาเข้า
โทร +81(0)476-34-8473
ขาออก
7:00 – 21:00
ขาเข้า
7:00 – 22:00
(จนถึงขาเข้าของเที่ยวบินสุดท้าย)

สนามบินฮาเนดะ

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ที่อยู่ เวลาทำการ
ANA
เคาน์เตอร์จัดส่งสัมภาระ
รหัสไปรษณีย์:144-0041
2-6-5 Haneda-kuko, Ota-ku, Tokyo
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินฮาเนดะ
โทร +81(0)3-6428-0669
0:00 – 24:00
(เปิด 24 ชั่วโมง)
JAL ABC
เคาน์เตอร์จัดส่งสัมภาระ
รหัสไปรษณีย์:144-0041
2-6-5 Haneda-kuko, Ota-ku, Tokyo
ล็อบบี้ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3/ล็อบบี้ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินฮาเนดะ
ชั้น 3 เคาน์เตอร์ขาออก
โทร +81(0)3-6428-0665
ชั้น 2 เคาน์เตอร์ขาเข้า
โทร +81(0)3-6428-0662
0:00 – 24:00
(เปิด 24 ชั่วโมง)

เที่ยวบินภายในประเทศ

ที่อยู่ เวลาทำการ
อาคารผู้โดยสาร 1
Nippon Express Co., Ltd.
เคาน์เตอร์จัดส่งสัมภาระ
รหัสไปรษณีย์:144-0041
3-3-2 Haneda-kuko, Ota-ku, Tokyo
ล็อบบี้ขาเข้า ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร 1
โทร +81(0)3-5757-9515
7:30 – 20:00
อาคารผู้โดยสาร 2
Nippon Express Co., Ltd.
เคาน์เตอร์จัดส่งสัมภาระ
รหัสไปรษณีย์:144-0041
3-4-2 Haneda-kuko, Ota-ku, Tokyo
ล็อบบี้ขาเข้า ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร 2
โทร +81(0)3-6428-9220
7:30 – 20:00

สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์

ที่อยู่ เวลาทำการ
เคาน์เตอร์จัดส่งสัมภาระ
รหัสไปรษณีย์:479-0881
1-1 Centrair, Tokoname City, Aichi Prefecture
ล็อบบี้ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3/ล็อบบี้ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์
โทร +81(0)569-38-8562
ขาออก
6:30 – 21:30
ขาเข้า
7:00 – 22:00
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตารางเที่ยวบินสุดท้าย)

สนามบินนานาชาติคันไซ

ที่อยู่ เวลาทำการ
บริการสัมภาระสนามบินคันไซ
รหัสไปรษณีย์:549-0001
1 Senshu Kuko Kita, Izumisano City, Osaka Prefecture
ล็อบบี้ขาออกของเที่ยวบินระหว่างประเทศ ชั้น 4/ล็อบบี้ขาเข้าของเที่ยวบินระหว่างประเทศ ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารสนามบินนานาชาติคันไซ
โทร +81(0)72-456-8701
ขาออก
7:00 – 21:00
ขาเข้า
6:30 – 22:30
JAL ABC
เคาน์เตอร์จัดส่งสัมภาระ
รหัสไปรษณีย์:549-0011
1 Senshu Kuko Naka, Tajiri Town, Sennan County, Osaka Prefecture
ล็อบบี้ขาออกของเที่ยวบินระหว่างประเทศ ชั้น 4/ล็อบบี้ขาเข้าของเที่ยวบินระหว่างประเทศ ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารสนามบินนานาชาติคันไซ
โทร +81(0)724-55-3454
6:30 – 22:30

สนามบินฮิโระชิมะ

ที่อยู่ เวลาทำการ
ซันคุส ฮิโรชิมะ แอร์พอร์ต สโตร์
รหัสไปรษณีย์:729-0416
64-31 Hongo-cho Zennyu-ji, Mihara City, Hiroshima Prefecture
ซันคุส ฮิโรชิมะ แอร์พอร์ต สโตร์
โทร +81(0)848-60-8510
6:00 – 22:00

สนามบินฟุกุโอกะ

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ที่อยู่ เวลาทำการ
เคาน์เตอร์จัดส่งสัมภาระ
รหัสไปรษณีย์:812-0851
739 Oaza Aoki, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture
ล็อบบี้ขาเข้า ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารสนามบินฟุกุโอกะ
โทร +81(0)92-477-7567
ขาออก
7:30 – 21:00
ขาเข้า
8:00 – 21:00

เที่ยวบินภายในประเทศ

ที่อยู่ เวลาทำการ
เคาน์เตอร์จัดส่งสัมภาระ
รหัสไปรษณีย์:812-0003
767-1 Shimousui, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture
ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารสนามบินฟุกุโอกะ 2
โทร +81(0)92-627-2270
7:00 – 21:00