มาคูระ

คือหมอน ญี่ปุ่นในอดีตมีหมอนหลายชนิด มีชื่อของหมอนเช่น คูสะ-มาคูระ, คิ-มาคูระ, คาวา-มาคูระ, อิชิ-มาคูระ, อิวา-มาคูระ, อิเนะ-มาคูระ และโคโน-มาคูระ ปรากฏใน มันโย-ชู (คอลเล็คชั่นใบไม้หลากสี) ซึ่งรวบรวมมาจากศตวรรษที่ 7 ถึงศตวรรษที่ 8 หมอนสมัยใหม่เองก็มีหลายชื่อขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า สิ่งที่ยัดไว้ข้างใน หรือรูปทรง ตัวอย่างเช่น หมอนในชื่อ โซบะ-มาคูระ, ทาเกะ-มาคูระ, อิกูสะ-มาคูระ, โทยุ-มาคูระ, ไทฮันปัตสึ-มาคูระ (หมอนแรงดันต่ำ) และดากิ-มาคูระ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย