ภาพยนตร์ – The Creative Process of Futon

ขั้นตอนการสางฝ้าย

 

ช่างฝีมือกำลังทำฟูกนอน – ชิกิบูตง

 

ช่างฝีมือกำลังทำผ้านวมฟูก – Kakefuton

 

ช่างฝีมือกำลังทำฟูกโคทัตสึ

 

ช่างฝีมือกำลังทำซาบูตง (เบาะ)