ฟูซูมะ

เป็นประตูของโอชิ-อิเร (ตู้เสื้อผ้า) ประกอบด้วยโครงไม้ โดยมีกระดาษหรือผ้าปกคลุมอยู่ภายนอกอีกที ขนาดโดยทั่วไปของฟูซูมะคือประมาณ 90 × 1850 ซม. มีฟูซูมะอยู่สองประเภทด้วยกันคือ: ประตูแบบเปิดอ้าออกได้ กับประตูเลื่อน ฟูซูมะไม่ได้มีไว้ใช้ทำประตูโอชิ-อิเรเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เป็นฉากกั้นห้องได้ด้วย