ฟูกไอกาเกะ

ฟูกชนิดนี้มีความหนากว่าผ้าคาเกะ-บูตอนธรรมดา (ผ้าคลุมเตียง) แต่ไม่หนาเท่ากับฮาดา-บูตอน มักใช้ในช่วงที่มีการเปลี่ยนฤดูกาลเช่น ฤดูใบไม่ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง คุณสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้หมดถ้ามี คาเกะ-บูตอน, ฟูกไอกาเกะ และฮาดา-บูตอน ครบชุด หากฟูกเหล่านี้ได้รับการขายเป็นคู่หรือในลักษณะรวมกันสามผืน ฟูกแต่ละผืนจะมีกระดุมแบบแป๊กสำหรับใช้ติดกับฟูกผืนอื่น