ผ้าสักหลาด

เป็นผ้าเรียบแน่นเป็นมันซึ่งทอด้วยเส้นด้ายแนวดิ่งและแนวนอนขนาดเดียวกัน เมื่อก่อนผ้าสักหลาดทำจากขนสัตว์ แต่ผ้าสักหลาดสมัยใหม่ทำจากฝ้าย, ไหม หรือโพลีเอสเตอร์ มักใช้ผ้าสักหลาดฝ้ายทำฟูก