นัตซือคาเกะ-บูตอน

เป็นคาเกะ-บูตอนสำหรับฤดูร้อน คาเกะ-บูตอนสำหรับฤดูร้อนมีหลายประเภท: ประเภทผ้าห่มเช็ดตัว, ประเภทผ้าห่มนวม, ประเภทฮาดา-บูตอน และประเภทผ้าห่มฝ้าย ล้วนแล้วแต่ไม่มีการยัดไส้ และในกรณีที่มีการยัดด้วยแผ่นใยจริง ๆ ก็จะยัดในปริมาณที่จำกัดมาก เนื้อผ้าด้านนอกหรือที่ซับอยู่ด้านในเมื่อโดนเหงื่อจะไม่รู้สึกเหนียวแต่จะยังคงให้สัมผัสที่เรียบลื่นสบายตัวจึงมักใช้เป็นคาเกะ-บูตอนสำหรับฤดูร้อน