ซาบูตอน

คือเบาะสำหรับนั่ง ไว้ใช้กับเสื่อทาทามิเหมือนชิกิ-บูตอน เป็นฟูกที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับไว้ให้คนใช้นั่ง ดังนั้น จึงมีขนาดเล็กกว่าชิกิ-บูตอนมาก หากคุณนั่งบนเสื่อทาทามิโดยตรงนาน ๆ จะทำให้ขาชา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลดแรงกดของร่างกายบนขาที่พับอยู่หรือบนสะโพกในระหว่างนั่งในสไตล์ไซซาได้โดยปูซาบูตอนไว้บนเสื่ออีกแค่ผืนเดียว ซาบูตอนมีชื่อแตกต่างกันไปตามขนาด เช่น โค-ซาบูตอน, ดอนสึ-ซาบูตอน และเมียวโตะ-ซาบูตอน