การซื้อของปลอดภาษี

เราปลอดภาษี
ลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้น และภาษีการขายจะได้รับคืนในภายหลัง นี่เป็นเพียงขั้นตอนออนไลน์เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนกระดาษ
ลูกค้าที่มาที่ร้านสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยการดาวน์โหลดแอปนี้ลงในสมาร์ทโฟนล่วงหน้า แน่นอน คุณยังสามารถใช้ Wi-Fi ฟรีในร้านได้อีกด้วย

เพลิดเพลินกับการขอคืนภาษีที่ง่ายและรวดเร็วด้วย PIE VAT

  • คุณสามารถทำขั้นตอนให้เสร็จในร้านค้าได้ ไม่มีขั้นตอนที่สนามบิน