ช่างฟูก

คือคนทำฟูกมืออาชีพ (ช่างฝีมือที่ได้รับการรับรอง) ซึ่งมีทักษะการทำฟูกอย่างหลากหลาย เช่น ตัด, เย็บ, ยัดนุ่น และตกแต่ง ช่างฝีมือทำฟูกยังได้รับการจัดแบ่งประเภทวิชาชีพในระดับชาติโดยกระทรวงสุขภาพ, แรงงาน และสวัสดิการ เป็นเกรด 1 หรือเกรด 2 อีกด้วย โดยจะมีใบรับรองคุณวุฒิดังกล่าวจัดแสดงไว้ในร้านฟูกหรือโรงงานที่มีช่างฝีมือทำฟูกทำงานอยู่ ผู้ที่ทำงานเป็นช่างทำฟูกมักได้รับอิทธิพลมาจากญาติซึ่งเป็นช่างทำฟูก หรือมิเช่นนั้นก็ได้เปิดร้านฟูกกันมาหลายรุ่นแล้ว