ชิกิ-ฟูตอน

คือฟูกที่ไว้ปูนอน JIS ให้คำนิยมไว้ว่า “เป็นฟูกสำหรับไว้ปูใต้ร่างกายยามหลับนอน” ในญี่ปุ่นถือว่าเสื่อกับชิกิ-บูตอนมีความแตกต่างกัน ชิกิ-บูตอนสามารถนำไปใช้งานได้ดังต่อไปนี้ ①ปูชิกิ-บูตอนบนพื้นที่ปูเสื่อทาทามิโดยตรง②หลังจากวางเสื่อลงบนพื้นไม้โดยตรงแล้วสามารถวางชิกิ-บูตอนทับลงไปได้ ③สามารถนำชิกิ-บูตอนไปปูลงบนที่นอนในเตียง นอกจากนี้บางคนยังปูที่นอนแบบมีประสิทธิภาพสูงแทนที่ชิกิ-บูตอนเพื่อใช้นอน