ขนาดของฟูก

เมื่อหลายสิบปีก่อน ขนาดของฟูกใช้หน่วยที่เรียกว่า “shaku” (1 shaku = 36-38 ซม.) ซึ่งเดิมใช้กับขนาดของชุดกิโมโน และด้วยอิทธิพลบางส่วนจากวัฒนธรรมตะวันตก หน่วยของขนาดของฟูกจึงถูกปรับเปลี่ยนหลังจากนั้น

ขอแนะนำขนาดมาตรฐานของฟูกญี่ปุ่น ขนาดของฟูกจะขึ้นอยู่กับขนาดของผ้าที่เป็นมาตรฐาน เมื่อเราต้องการอธิบายเกี่ยวกับขนาดของฟูก เรามักจะพูดเป็นขนาดของผ้า เมื่อยัดไส้ด้วยผ้าฝ้าย ฟูกจะสั้นลงและแคบลง 2-4 นิ้ว (5-10 ซม.)

ขนาดของเครื่องนอนและชื่อเรียกค่อนข้างแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของโลก ประเทศส่วนใหญ่มีมาตรฐานและคำศัพท์เฉพาะของตนเอง ดังนั้นกรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนสั่งซื้อ

 

【ขนาดผ้าของฟูกนอน – Shikifuton】 (หน่วย :inch / cm)

Baby 33 x 51 / 85 x 130
Small Single 35 x 74 / 90×190
Single 39 x 78 / 100×200
Single Long 39 x 82 / 100×210
Super Long 39 x 86 / 100×220
Semi Double 49 x 82 / 125×210
Double 55 x 82 / 140×210
Queen 62 x 82 / 160×210

โปรดทราบว่าสิ่งที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราคือขนาดของผ้าฟูก หากมันถูกยัดไส้ด้วยฝ้าย ความยาวและความกว้างจะลดลง 4 นิ้ว (10 เซนติเมตร)

 

ตัวอย่าง : ฟูกนอน – เดี่ยว 78″ x 39″ (200 x 100 cm) จะมีขนาด 74″ x 35″ (190 x 90 cm) ตอนคุณได้รับ

ขนาดของฟูกญี่ปุ่น

หากคุณวางแผนที่จะวางฟูกญี่ปุ่นบนเตียงและต้องการให้พอดีกับฟูกนอน โปรดทราบและเลือกอย่างรอบคอบ

ในนิ้ว

ในเซนติเมตร

 

ความยาว

ว่ากันว่าความยาวของฟูกควรจะยาวกว่าความสูงของผู้นอนประมาณ 30 ซม. สำหรับวางหมอนหนุน

 

 

 

【ขนาดผ้าของผ้านวมฟูก – Kakefuton】(หน่วย :inch / cm)

Baby 41 x 53 / 105 × 130
Single 59 x 78 / 150 × 200
Single Long 59 x 82 / 150×210
Semi Double 66 x 82 / 170×210
Double 74 x 82 / 190×210
Queen 82 x 82 / 210×210

 

 

ขนาดของปลอกฟูก

เมื่อซื้อปลอกสวมฟูก อย่าลืมวัดขนาดของฟูกที่คุณใช้อยู่
เนื่องจากผ้าห่มนวมมักจะบาง ดังนั้นให้ใช้ปลอกที่มีขนาดใกล้เคียงกับผ้าห่มนวม
ส่วนฟูกนอน เนื่องจากมีความหนา ขอแนะนำให้ใช้ปลอกที่มีขนาดใหญ่กว่าฟูกเล็กน้อย โดยมีความยาวและความกว้างเพิ่มอีก 5 ซม.

ปลอกหมอนมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับหมอน ดังนั้นจึงควรซื้อเป็นชุดพร้อมกันทั้งหมอนและปลอกหมอน