ข้อตกลงเกี่ยวกับความเสี่ยงในการขนส่งทางทะเล

สำหรับบริการขนส่งทางทะเล เราไม่สามารถประมาณเวลาที่ต้องใช้ในการนำส่งได้
โปรดอ่านข้อตกลงนี้และส่ง
ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจ

ดาวน์โหลดที่นี่