ข้อตกลงทั่วไป

เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ให้เข้าใจก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยอมรับว่าการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้อื่น ๆ กรณีที่ไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ (ข้อความ กราฟิก โค้ด ฯลฯ) ถือเป็นงานรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นและกฎหมายลิขสิทธิ์อื่น ๆ และเป็นทรัพย์สินของ futontokyo.com โดย moriseimenjo Co.,Ltd. . รวมถึงงานที่ได้รับอนุญาตจาก moriseimenjo Co.,Ltd. . ลิขสิทธิ์ 2016, futontokyo.com โดย moriseimenjo Co.,Ltd. ห้ามทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต
อนุญาตให้ทำสำเนาอิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์บางส่วนของเว็บไซต์นี้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้ากับ futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. หรือเพื่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของ futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. เท่านั้น ลูกค้าสามารถแสดง ดาวน์โหลด หรือพิมพ์บางส่วนของเนื้อหาจากหลาย ๆ ส่วนของเว็บไซต์นี้ ภายใต้ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานโดยไม่หวังผลกำไร หรือเพื่อการสั่งซื้อสินค้ากับ futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ของ futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. เท่านั้น
หากไม่มีการยินยอมจาก Futon Tokyo Mori Seimenjo Corporation Ltd. ห้ามนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง ส่งต่อ และนำไปใช้งานอื่น ๆ โดยเด็ดขาด ถือว่าลูกค้าตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อความแสดงกรรมสิทธิ์ในเอกสารที่ท่านดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้

 

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อบริษัทของ futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. ทั้งหมด ที่มีการใช้ในเว็บไซต์นี้ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd.

 

ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาและผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้ มีการนำเสนอ “เป็นสภาพปัจจุบัน” ซึ่งไม่มีการรับประกันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบ่งชี้ชัดเจนหรือการบอกเป็นนัย ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทําได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันโดยปริยายของความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด
futontokyo.com by moriseimenjo Co.,Ltd. ไม่รับรองหรือรับประกันว่าฟังก์ชันที่มีอยู่ในไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ไซต์พร้อมใช้งานปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
futontokyo.com by moriseimenjo Co.,Ltd. ไม่ได้ทำการรับประกันหรือการดำเนินการแทนใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเว็บไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความพอดี ความมีประโยชน์ การทันต่อเวลา ความน่าเชื่อถือหรืออื่น ๆ ในบางสถานการณ์ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นเกี่ยวกับการรับประกัน ดังนั้น ข้อจำกัดข้างต้นอาจใช้ไม่ได้กับท่าน

การจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ

futontokyo.com by moriseimenjo Co.,Ltd. ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการใช้งานหรือความบกพร่องในการใช้งานข้อมูลบนเว็บไซต์นี้หรือความสามารถของผลิตภัณฑ์ แม้ว่า futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. จะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้นก็ตาม กฎหมายที่ใช้บังคับอาจไม่อนุญาตการจำกัดการยกเว้นความรับผิดหรือความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือความเสียหายสืบเนื่อง ดังนั้น การจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจใช้ไม่ได้กับท่าน

ความผิดพลาดในการพิมพ์

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของ futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. ระบุราคาผิดพลาด futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. ขอสวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกการสั่งซื้อใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่มีราคาผิดพลาด futontokyo.com by moriseimenjo Co.,Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกการสั่งซื้อใดๆ แม้ว่าการสั่งซื้อนั้นจะได้รับการยืนยันและเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของท่านไปแล้ว หากบัตรเครดิตของท่านมีการเรียกเก็บเงินสำหรับการสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วและการสั่งซื้อของท่านโดนยกเลิก futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. จะคืนเครดิตเข้าไปยังบัตรเครดิตของท่านตามจำนวนราคาที่ผิดพลาด

 

ข้อกำหนด; การสิ้นสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้กับท่านเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์และ/หรือเสร็จสิ้นการลงทะเบียนหรือกระบวนการซื้อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง อาจโดนยกเลิกโดย futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. ได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลบางประการโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ข้อสงวนสิทธิ์ การจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ ค่าสินไหมทดแทน และข้อกำหนดอื่น ๆ จะไม่มีการยกเลิก

การแจ้งเตือน

futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. อาจส่งการแจ้งเตือนถึงท่านผ่านทางอีเมล การแจ้งเตือนทั่วไปบนเว็บไซต์ หรือผ่านทางวิธีการน่าเชื่อถืออื่น ๆ ไปยังที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้กับ futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd.

 

การใช้งานเว็บไซต์

การคุกคามในทุกวิธีการหรือรูปแบบบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงผ่านทางอีเมล การสนทนา หรือโดยการใช้ภาษาอนาจารหรือเหยียดหยามเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด ห้ามให้มีการปลอมตัวเป็นผู้อื่น รวมถึง futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. หรือลูกจ้างที่มีใบอนุญาต เจ้าของ หรือตัวแทน และสมาชิกอื่น ๆ หรือผู้เข้าชมบนเว็บไซต์นี้
ท่านไม่สามารถอัปโหลด แจกจ่าย หรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร คุกคาม ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ละเมิด ผิดกฎหมาย หรือน่ารังเกียจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนการกระทำความผิดทางอาญา ฝ่าฝืนสิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ท่านจะไม่อัปโหลดเนื้อหาเชิงพาณิชย์บนเว็บไซต์นี้ หรือใช้เว็บไซต์นี้ชักชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมหรือกลายเป็นสมาชิกของบริการออนไลน์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ หรือองค์กรอื่น ๆ

 

ข้อสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วม

futontokyo.com by moriseimenjo Co.,Ltd. จะไม่ดำเนินการและไม่สามารถทบทวนการสื่อสารและข้อมูลทั้งหมดที่มีการโพสต์ในเว็บไซต์นี้หรือมีการสร้างขึ้นโดยผู้ใช้ที่เข้าสู่เว็บไซต์นี้ได้ และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของการสื่อสารและข้อมูลเหล่านั้น ท่านรับทราบว่าการที่ท่านสามารถดูและเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้นและไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาหรือกิจกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้
อย่างไรก็ตาม futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. สงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นหรือถอดถอนการสื่อสารหรือข้อมูลที่ระบุได้ว่าเป็น (ก) การเหยียดหยาม การหมิ่นประมาท หรือการอนาจาร (ข) การต้มตุ๋น การหลอกลวง หรือการทำให้เข้าใจผิด (ค) การละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือ (ง) การโจมตีหรือสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อื่นๆ ตามดุลยพินิจของ futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. แต่เพียงผู้เดียว

 

ค่าสินไหมทดแทน

ท่านตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาตและผู้จัดหาของบริษัท (โดยรวมคือ “ผู้ให้บริการ”) และต่อการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและต้นทุน รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นผลจากการละเมิดใด ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน (รวมถึงการเพิกเฉยหรือการจัดการที่ผิดพลาด) โดยตัวท่านเองหรือโดยบุคคลอื่นที่เข้าสู่เว็บไซต์นี้โดยใช้บัญชีอินเตอร์เน็ตของท่าน

 

การเชื่อมต่อกับบุคคลที่สาม

เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมของเรา futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. อาจทำการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบุคคลที่สามจะร่วมมือกับ futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. แต่ futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. ไม่มีอำนาจควบคุมเหนือเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อเหล่านี้ ทุกเว็บไซต์มีความเป็นส่วนตัวและการดำเนินการเก็บข้อมูลแยกต่างหากซึ่งเป็นอิสระจาก futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd.
เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกสบายของท่านเท่านั้น ดังนั้นการเข้าสู่เว็บไซต์เหล่านั้นเป็นความเสี่ยงของท่านเอง อย่างไรก็ตาม futontokyo.com by moriseimenjo Co,Ltd. แสวงหาความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ของเราเองและการเชื่อมต่อที่ลงเอาไว้ในเว็บไซต์ ดังนั้น เราจึงร้องขอความคิดเห็นไม่เพียงเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราเองเท่านั้นแต่รวมไปถึงการเชื่อมต่อที่เว็บไซต์มีด้วย (รวมถึงในกรณีที่การเชื่อมต่อที่ระบุไว้ใช้การไม่ได้)

 

การเปลี่ยนแปลง

เราสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ที่จะแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ หากการปรับปรุงแก้ไขนั้นสำคัญ เราจะพยายามแจ้งท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน (ก่อนการเปลี่ยนแปลง) สำหรับข้อกำหนดใหม่ใด ๆ ที่จะมีผลบังคับใช้ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคืออะไรบ้างนั้นจะกำหนดโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

 

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

 

Futon Tokyo (Moriseimenjo co., Ltd.)

ที่อยู่: 5-14-11 Toyo, Koto-ku, Tokyo-to, 135-0016, Japan