การเดินทาง

[transportation]

(1)Tokyo Metro Tozai Line (รถไฟใต้ดิน)

  • ลงที่ “สถานี Kiba
    และเดินต่อประมาณ 7 นาที
  • ลงที่ “สถานี Toyocho
    และเดินต่อประมาณ 7 นาที

(2) JR Sobu Line (รถไฟฟ้า)

Moriseimenjo co., Ltd.
5-14-11 Toyo, Koto-ku, Tokyo-to 135-0016, Japan
support@futontokyo.com